WEYHARD WRZESZCZOWICZ CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Weyhard Wrzeszczowicz był Czechem oraz katolickim hrabią. Jako oficer był na służbie u Karola Gustawa. Był to człowiek w średnim wieku, odznaczający się bardzo dobrze zbudowanym i umięśnionym ciałem. Sam jego wygląd sprawiał, że przeciwnicy się go bali. Jako jeden z dowódców wojsk szwedzkich rozpoczynał oblężenie Jasnej Góry. Pomimo swej waleczności był zmuszony wezwać do pomocy oddziały Burcharda Millera, gdyż mnisi jasnogórscy wbrew jego oczekiwaniom, nie mieli zamiaru poddać się bez walki. On jest autorem słów

„Jest li na świecie taki drugi kraj, gdzie tyle nieładu i swawoli dopatrzeć można…”.