TOMASZ BILLEWICZ CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Tomasz Billewicz, brat nieżyjącego Herakliusza Billewicza, stryj panny Aleksandry Billewiczówny. Tomasz był szlachcicem oraz miecznikiem rosieńskim, wywodzącym się z Billewicz. Wielu z przodków Billewicza było osobami dzielnymi, oddanymi swojemu krajowi. Tomasz również z tego słynął. Cechowało go męstwo i nieugiętość w walce. Jednak był to również człowiek, którym inni dość łatwo manipulowali. Trudno było mu utrzymać swoje zdanie. Doprowadziło to do tego, że będąc opiekunem Aleksandry Billewiczówny, zgodził się, aby została ona żoną księcia Bogusława, dzięki czemu ich rody miały zostać połączone.