KRÓL JAN KAZIMIERZ CHARAKTERYSTYKA POSTACI

król Jan Kazimierz na obrazie
król Jan Kazimierz na obrazie

Król Jan Kazimierz jest postacią historyczną, występującą w Potopie Sienkiewicza. W powieści Jan Kazimierz zostaje przez Sienkiewicza w pewien sposób wyidealizowany. W rzeczywistości historykom trudno stwierdzić czy był on postacią pozytywną, czy negatywną. Wielu uważa go za zdrajcę. Jednak w Potopie przedstawiony jest jako król bardzo mądry, cechujący się sprawiedliwością. Jest on oddany swojej ojczyźnie i ubolewa nad tym, że tak wiele szlachty odwraca się przeciw własnemu krajowi. U Sienkiewicza jest on odważnym patriotą, który pomimo ucieczki z ojczyzny, postanawia w końcu wrócić do kraju i wspierać walczących. Cechuje się wielką pobożnością, jest lubiany przez swoich podwładnych.