JERZY LUBOMIRSKI CHARAKTERYSTYKA POSTACI

jerzy lubomirski
jerzy lubomirski

Jerzy Lubomirski, jeden z bohaterów Potopu, tytułowany był marszałkiem koronnym. Był to mężczyzna dojrzały, dobrze zbudowany. Cechą charakterystyczną była zawsze starannie ułożona „czupryna” siwiejąca na czole. Jerzy Lubomirski był bardzo próżny i dumny. Był magnatem, posiadał wielkie bogactwa, jednak często bywał zbyt ambitny, przeceniał swoje możliwości i osiągnięcia. Przez jego samolubne zachowanie sytuacja polityczna naszej ojczyzny pogorszyła się, gdyż „pragnął korony i świadomie szedł do niej przez groby i ruiny ojczyzny…”. Swoją dumą i pychą niszczył wszystkie poczynania na rzecz wyzwolenia kraju. Zgubiły go wygórowane ambicje.