Jeremi WiśniowieckiJEREMI WIŚNIOWIECKI CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Książę Jeremi Wiśniowiecki to postać historyczna w stosunku do której wielu ludzi ma mieszane uczucia. W powieści Sienkiewicza Jarema, bo również tak zwany był przez współczesnych sobie książę na Łubniach i Wiśniowcu został przedstawiony jako władca udzielny, który sam zarządzał swoją ziemią i często wchodził przez to w konflikty z innymi magnatami. W powieści jednak wodzem był wielkim, a jego miłość do rycerskiego stanu sprawiała, że kochali go jego żołnierze ponad miarę.

Właśnie ta więź pomiędzy księciem, a jego żołnierzami jest najbardziej charakterystyczna dla postaci Jeremiego. Książę jawi się także jako surowy „ojciec” narodu, który nakazuje buntowników bić, a nie z nimi paktować. Jest on także przestawiony jako krwawy obrońca wiary katolickiej. Jeremi Wiśniowiecki jest postacią najbardziej znienawidzoną przez Kozaków, a z drugiej strony władcą którego boją się Ukraińcy, w tym sam Chmielnicki. Hetman kozacki zdaje sobie sprawę, że jego tysiące rozbiegną się w step ze względu na samo imię Jaremy.