HIERONIM RADZIEJOWSKI CHARAKTERYSTYKA POSTACI

HIERONIM RADZIEJOWSKI NA OBRAZIE
HIERONIM RADZIEJOWSKI NA OBRAZIE

Hieronim Radziejowski występujący w powieści Sienkiewicza jest postacią historyczną. W Potopie, tak jak w rzeczywistości, jest postacią negatywną. Zajmował on stanowisko podkanclerzego koronnego. Hieronim był osobą dbającą jedynie o dobro własnych interesów. Zdradził on ojczyznę, przechodząc na stronę Szwedów. Skłonił go do tego spór z królem Janem Kazimierzem. Podczas potopu szwedzkiego Radziejowski przebywał za granicą, gdzie zdradził obcej armii słabe punkty wojska polskiego. Kiedy zakończył się najazd Szwedów, wrócił do kraju, aby następnie stać się gorącym zwolennikiem władcy, przez co został ułaskawiony.