CHARŁAMP CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Charłamp w był Litwinem. Był on porucznikiem chorągwi litewskiej oraz dowódcą pułku dragonów księcia Janusza Radziwiłła. Przez Sienkiewicza nazywany był „nosaczem”. Charłamp był bardzo dobrym, znanym wielu, żołnierzem. Odznaczał się wielką odwagą i walecznością. Był on bardzo przywiązany do swojego księcia Janusza Radziwiłła. To on jako jeden z nielicznych walczył u boku księcia do końca. Wspierał go w chwilach największego poniżenia i ostatecznej przegranej. To właśnie on towarzyszył księciu w chwili jego śmierci. Po tym wydarzeniu, po szczerej rozmowie z Kmicicem, dołącza do obrońców ojczyzny.