BURCHARD MILLER CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Burchard Miller i jego wojska oblegające Jasną Górę
Burchard Miller i jego wojska oblegające Jasną Górę

Burchard Miller w Potopie Sienkiewicza był jedynie bohaterem epizodycznym. Był to szwedzki generał, wsławiony w historii wieloma zwycięskimi bitwami. Był on dowódcą wojsk szwedzkich oblegających Jasną Górę. Jednak to oblężenie nie przyniosło mu chwały. Od samego początku próba zdobycia klasztoru jasnogórskiego nie szła po myśli generała. Pomimo, że miał na swoim koncie same zwycięstwa, to spod częstochowskiego klasztoru musiał się wycofać jako przegrany. Była to dla niego wielka osobista porażka, ponieważ wiedział, że odstępując od oblężenia, straci swoją długo budowaną sławę wielkiego i dzielnego wodza.