Bohdan Chmielnicki hetman kozackiBOHDAN CHMIELNICKI CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Szwarc-charakter występujący głównie w Ogniem i Mieczem, ale jego postać przewija się także w Potopie. W pierwszej części Trylogii Sienkiewiczowskiej poznajemy Zenobiego Bohdana Chmielnickiego, gdy w pustym stepie za Czehryniem napadają go łotrzykowie jego sąsiada, Czaplińskiego, który miał pewną „prywatkę” do przyszłego hetmana Kozackiego. W stepie przed śmiercią ratuje go Jan Skrztuski wracający ze swoim oddziałem z krymskiego poselstwa.

Bohdan Chmielnicy to z początku nieoficjalny wódz powstania kozackiego, z czasem podniesiony przez swoich podkomendnych, a potem i Rzeczpospolitą do rangi Hetmana wojsk Zaporoskich, zwanego również Hetmanem Kozackim. Bohdan Chmielnicki to szlachcic, rusin wyznający prawosławie. Jego ucieczka na Sicz celem poprowadzenia powstania z początku jest powodowana prywatnymi pobódkami, jednak z czasem chodzi mu o dobro ukrainnych pobratymców.

Bohdan Chmielnicki to postać w Ogniem i Mieczem zgoła negatywna, jednak widać u niego wiele cech przynależnych wielkim rycerzom i wielkim wodzom. Jest odważny, ale jednocześnie przebiegły – potrafi być jednocześnie sprawnym politykiem i wodzem. To on sprowadza na Rzeczpospolitą Tatarów na czele z Tuhaj-bejem tłumacząc się:

„…Mamy iść na pewną śmierć? Nie. Ma nas czekać los poprzednich powstań?”

 Warto pamiętać, że postać Bohdana Chmielnickiego jest postacią autentyczną i dzięki temu Henryk Sienkiewicz mógł ją zbudować zgodnie z nazwijmy to pierwowzorem. Bohdan Chmielnicki z Ogniem i Mieczem miał przypominać w 100% tego prawdziwego, historycznego powstańca, który pragnął wolności Ukrainy, a raczej wolności Kozaków. Umiejscowiony jest zresztą w panteonie patriotycznych bohaterów Ukrainy.