AUGUSTYN KORDECKI CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Ksiądz Kordecki - obraz
Ksiądz Kordecki – obraz

Augustyn Kordecki, opisany przez Sienkiewicza w Potopie, to postać historyczna. Kordecki był zakonnikiem, przeorem klasztoru paulinów na Jasnej Górze. Odznaczył się on wielką odwagą i pomysłowością podczas potopu szwedzkiego. To on był głównym dowódcą obrony klasztoru jasnogórskiego. Dzięki jego sprytowi udało się uchronić obraz Matki Boskiej przed rabunkiem i zniszczeniem przez Szwedów. Augustyn Kordecki w kluczowym momencie oblężenia klasztoru kazał ukryć Cudowny Obraz, a na jego miejscu umieścił kopię. Obrona Jasnej Góry miała bardzo ważne znaczenie dla wszystkich Polaków. Była wielkim triumfem o znaczeniu religijno- symbolicznym.