Kmicic Pod Jasną Górą – bohater czy szaleniec?

wydarzenia z trylogii

Jak znalazł się Kmicic pod jasną górą?

Andrzej Kmicic Pod Klasztorem JasnogórskimW klasztorze Jasnogórskim Kmicic znalazł się nie przez przypadek. Dobrze wiemy, że gdy wyszła na jaw pełną gębą zdrada Radziwiłów postanowił się on zemścić srogo. Niestety plany zostały mu pokrzyżowane, musiał dochodzić do siebie w puszczy po postrzale jaki spotkał go z ręki księcia Bogusława. I to właśnie wówczas przedsięwziął niebezpieczną wyprawę na południe Rzeczpospolitej ku śląskiej granicy by móc przekraść się do swojego króla i jemu służąc zmyć swoje dawne grzechy.

W między czasie jak to Kmicic odbył liczne przygody, znów niestety popłatał wiernych Rzeczpospolitej rycerzy, jednak o tym, że wylądował w Częstochowie zdecydowało w pierwszej kolejności zajście jakie miało miejsce w posiadłości starosty Sochaczewskiego. To tam Kmicic zapoznał się z proroctwami świętej Brygidy wypowiedzianymi z ust starościanki Oleńki, która jednocześnie wyznała mu, żeby w jej imieniu dał na msze za nawrócenie Andrzeja -bohater tak był pewny, że te znaki nie są przypadkowe, że zapragnął natychmiast udać się na Jasną Górę.

Po drodze, w karczmie, spotkał przy gorzałce i jadle Wrzeszowicza, czeskiego hrabiego obecnie w służbie szwedzkiej (a niegdyś Polskiej), który wyjechał na spotkanie posła cesarskiego. Poseł Lisola wypytywał Wrzeszowicza o Jasną Górę, a ten nieświadom tego, że Andrzej Kmicic świetnie rozumie po niemiecku spuścił się z informacji jako klasztor ma zostać wkrótce zajęty. Tak właśnie wyklarowała się nowa misja Kmicica – w pierwszej kolejności ostrzeżenie mnichów przed napaścią na klasztor, a następnie jego obrona.

Szaleńcza odwaga Andrzeja Kmicica

Kmicic pod jasną górą